حوزه ریاست - حوزه ریاست مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

رياست

ریاست مرکز: دکتر حسن خلیلی
دکترای فیزیک
تلفن: 13-43242411 (86) 98+
دورنگار: 13-43242411 (86) 98+
پست الکترونیک: hkhalili[at]mahallat.ac.ir

پیام ریاست مرکز آموزش عالی محلات

به حول و قوه الهی و همت و تلاش روزافزون جامعه دانشگاهی و علمی جمهوری اسلامی ایران در بخش های مختلف، امروز شاهد تحقق اهداف نظام اسلامی و توسعه و بالندگی هر چه بیشتر در زمینه های صنعتی، علمی، پژوهشی و ... هستیم. با این وجود نباید محققان، پژوهشگران و به خصوص دانشگاهیان از تلاش بیشتر دست بکشند بلکه باید با تکیه بر دانش و علم خود و حرکتی جهادی در همه بخش ها اوج غرور و شایستگی ملت را به دنیا نشان دهند.

مرکز آموزش عالی محلات هم با همکاری و مساعدت اساتید ارجمند، کارمندان و دانشجویان گرامی خود، سعی کرده تا قدمی هر چند کوچک در نیل به این ارزش ها و توسعه صنعتی و علمی کشور عزیزمان ایران، بردارد. در انتها از خداوند منان برای کلیه همکاران و دانشجویان گرامی مرکز آموزش عالی محلات، توفیق و سربلندی آرزو دارم.

دکتر حسن خلیلی